Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Územní plán Havlíčkův Brod – jednotný standard
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2023 10:09:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů město poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_ba3b857d2cb74eaaac6a1e03602fc6cb.1.pdf (147.94 KB)