Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava povrchu hřiště ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2023 12:50:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

na základě dotazu jednoho z dodavatelů poskytujeme vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2.


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_e938113b9d9b46429ec942ab4533ede8._2.pdf (136.42 KB)