Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava povrchu hřiště ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2023 06:43:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů město poskytuje vysvětlení, zmněa nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh - upraveného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technické zprávy.


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_f96c9d50486a4dd3a74b873fc805f4d1.1.pdf (136.33 KB)
- Technicka_zprava.docx (13.75 KB)
- ZŠ Wolkerova VV uprava 23 1 2023.xls (54.00 KB)