Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most HB-X09 přes Břevnický potok
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2022 12:38:24
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu a doplnení zadávací dokumentace č.2, kdy upřesňuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položka 35 a 39 SO 201.01)


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_ce920d3d44be47b0858df92b057cedfc.2.pdf (138.61 KB)
- Most HB-X09 přes Břevnický potok [zadání] - vysvětlení 2.xlsx (166.16 KB)