Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most HB-X09 přes Břevnický potok
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2022 08:35:03
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu a doplnení zadávací dokumentace č.1, kdy mění soupis prací, dodávek a lsužeb s výkazem výměr a zároveň úprodlužuje termín pro podání nabídek.


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_9641a33c554d48e89507a2803d0df166.1.pdf (141.01 KB)
- MIDAKON - Most HB-X09 přes Břevnický potok zadání - OPRAVA.xlsx (175.80 KB)