Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2022 12:39:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje všem dodavtelům změnu a doplnění zadávací dokumentace č.2, kterou se upravuje soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a to v položkách 25, 26 a 27 SO 401 veřejné osvětlení. Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_dad2ca04176043b5bb49fb6ba5ed3180.2.pdf (137.80 KB)
- soupis - upravený.xlsx (462.40 KB)