Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpevnění komunikace u zastávky v Mírovce
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2022 06:37:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_404784265bd541e89ca745d282c88d13.1.pdf (91.30 KB)