Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy hygienického zázemí v ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2022 15:26:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů zadavatel poskytuje vysvět,e ní/doplnění/změnu zadávací dokumentace č.1.


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_83c86da47796454c94a7002d22f19eaa.1.pdf (212.54 KB)