Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy Základní školy V Sadech, Havlíčkův Brod – projektová dokumentace
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2022 07:40:30
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů město poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_č_5822b0685b29423d99c8d8b90f01cb4e._1.pdf (136.13 KB)