Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava veřejného prostoru s altánem, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2021 07:04:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů město poskytuje Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_e7e576daa4fa418b886772b8eede28e7.pdf (137.30 KB)