Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna střešní krytiny nad II. NP – hlavní budova + zasedací místnost, V Rámech 1855, Havlíčkův Brod
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2021 08:11:28
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě žádosti jednoho z dodavatelů město Havlíčkův Brod poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnení zadávací dokumentace č.1 a zároveň uptavuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a mění termín pro podání nabídek.


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_4b74dbb140bb45f193db716e18a78235.pdf (165.58 KB)
- TS.pdf (136.50 KB)
- MU Rámy-výměna stř.krytiny -slepý rozpočet.xls (76.50 KB)