Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vodovod Občiny
Odesílatel Josef Beneš
Organizace odesílatele Město Havlíčkův Brod [IČO: 00267449]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2020 10:01:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě žádosti jednoho z dodavatelů město Havlíčkův Brod poskytuje všem dodavatelům Vysvětlení, změnu meno doplnění zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č.2.docx (41.50 KB)
- Výkaz výměr - část přivaděč.xlsx (277.21 KB)
- Výkaze výměr - část vodovodní řady.xlsx (206.30 KB)