Koncese: Koncesní řízení na zajištění provozu jednotné kanalizace v místních částech města Havlíčkův Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 734
Systémové číslo: P24V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-013236
Datum zahájení: 27.03.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncesní řízení na zajištění provozu jednotné kanalizace v místních částech města Havlíčkův Brod
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Koncesní řízení na zajištění provozu jednotné kanalizace ve vlastnictví města Havlíčkův Brod s celkovou délkou kanalizační sítě 8,373 km v místních částech (Březinka, Dolní Papšíkov, Horní Papšíkov, Květnov, Poděbaby, Suchá, Svatý Kříž, Veselice a Zbožice) zakončené volnou výustí do místních vodotečí. Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude Koncesionář hradit Zadavateli nájemné. Provozovatel bude oprávněn vybírat od uživatelů stočné.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: koncesní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 68 000 Kč bez DPH
  Na základě aktuální kalkulace a analýzy Zadavatele je maximální předpokládaný zisk provozovatele za jeden rok provozování v intervalu (od 42 do 68 tis. Kč/rok). Předpokládaný příjem koncesionáře za dobu provozování činí: 6.191.000,- Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy