Veřejná zakázka: Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 617
Systémové číslo: P22V00000010
Evidenční číslo zadavatele: ORM/132/2022/Ben
Datum zahájení: 28.02.2022
Nabídku podat do: 16.03.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a to v souladu se studií zpracovanou v 07/2019 společností PROJEKT efekt s.r.o. Součástí díla je zpracování dokumentace bouracích prací v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. stávajícího pavilonu základní školy, kde zadavatel předpokládá výskyt konstrukcí a stavebních dílů obsahujících azbest.
Nově plánovaný objekt bude mít obdélníkový půdorys o rozměrech cca a čtyři nadzemní podlaží s plochou střechou. První podlaží slouží jako hlavní vstup s prostornou halou, centrálními šatnami apod. Další podlaží pak mají obdobné uspořádání a obsahují celkem deset učeben včetně potřebného zázemí.
V rámci projektové dokumentace bude řešen i venkovní prostor, kde bude umístěno, nádvoří, venkovní amfiteátr, parkoviště prvky venkovní posilovny a workoutového hřiště, vegetace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky