Veřejná zakázka: Rozšíření kapacity hřbitova pro urnové hroby, Havlíčkův Brod – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 616
Systémové číslo: P22V00000009
Evidenční číslo zadavatele: ORM/108/2022/Ben
Datum zahájení: 15.02.2022
Nabídku podat do: 03.03.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření kapacity hřbitova pro urnové hroby, Havlíčkův Brod – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. úpravy prostorů tzv. nového hřbitova v Havlíčkově Brodě pro urnové hroby. Součástí plnění zakázky je také komplexní inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení, tedy projednání záměru a zajištění vydání stanovisek, rozhodnutí apod. dotčených orgánů a majitelů a správců rozvodných zařízení. Součástí dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet.
Předmětem je úprava stávajících prostorů tzv. nového hřbitova a to navazujících na rozptylovou loučku a aktuální urnové hroby v jihozápadní části hřbitova. Celý prostor je lemován hřbitovní zdí z šedých lícových cihel. Budou zde umístěny vertikální i horizontální hrobová místa, cestní síť, rozvod vody, elektřiny, drobná architektura.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se studií s výjimkou vodní plochy, kde projektant zváží toto zařízení a případně navrhne jeho náhradu architektonicky a urbanisticky vhodným prvkem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky