Veřejná zakázka: Oprava vnitřní kanalizace ZŠ V Sadech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 608
Systémové číslo: P22V00000001
Evidenční číslo zadavatele: ORM/21/2022/Ben
Datum zahájení: 07.01.2022
Nabídku podat do: 26.01.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava vnitřní kanalizace ZŠ V Sadech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je oprava a optimalizace vnitřní kanalizace v ZŠ v Sadech, která se v současné době nachází v havarijním technickém stavu. V daném objektu dojde k výměně stávajícího potrubí splaškové a tukové kanalizace včt. výměny stávajícího lapáku tuků. U ležatého, připojovacího a svodného potrubí, které bylo v rámci rekonstrukce hygienických zařízení WC dívky a WC chlapci, nově vyměněno v roce 2009 bude pouze provedená revize, vyčistění, případně vadné části potrubí budou nahrazeny novými. U prostor školní kuchyně v 1 NP dojde ke kompletní výměně ležatého a připojovacího potrubí. Takto navržená výměna potrubí si vyžádá značný zásah do konstrukce podlahy a stěn. Před výdejním okénkem školní kuchyně dojde ke zrušení LAPOLU. Dále dojde k narušení stěn,podlah, stropů v místech původních svodných kanalizačních potrubí a přípojných potrubí od zařizovacích předmětů. Navržené stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu ZŠ v Sadech. Nebude změněn stávající venkovní vzhled objektu a nebude měněn stávající účel užívání jednotlivých prostor objektu. Vedení kanalizace a zásahy do stavebních konstrukcí jsou patrné z výkresové
dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 038 944 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky