Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 602
Systémové číslo: P21V00000065
Evidenční číslo zadavatele: ORM/889/2021/Ben
Datum zahájení: 29.11.2021
Nabídku podat do: 15.12.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci lesní cesty kategorie 1L s povrchem z asfaltového betonu (ACO 11+). Délka cesty je 559,70 m (527,70m bez napojení na silnici III. třídy), šířka koruny 4,0m, světlá šířka 4,5m (4,0m vozovka + 2x 0,25m krajnice z asfaltového recyklátu), návrhové označení 1L 4,5/30. Stávající povrch bude rozrušen, dojde k jeho doplnění na požadovanou šířku kamenivem fr. 32-63 v tloušťce 200mm. Vzniklá plocha bude urovnána a uhutněna. Následně bude položeno 100mm kameniva 0-63 sloužícího jako vyrovnávací vrstva, na který bude položena vozovka z asfaltového betonu. Na urovnanou vrstvu kameniva fr. 0-63 (zhutněné na Edef,2 100 MPa) bude proveden živičný infiltrační postřik, na který bude pokládána vrstva ACL 16+ v tloušťce 60mm. Následně se nanese živičný spojovací postřik a finální obrusná vrstva z ACO 11+ v tloušťce 40mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 921 141 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky