Veřejná zakázka: Oprava komunikace, Vlkovsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 581
Systémové číslo: P21V00000044
Evidenční číslo zadavatele: ORM/675/2021/Ben
Datum zahájení: 06.09.2021
Nabídku podat do: 22.09.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava komunikace, Vlkovsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedením opravy povrchu komunikace na pozemcích parc. č. 2502/1,2502/2 a 1195/3 v k.ú. Havlíčkův Brod. Jedná se úsek komunikace začínající křižovatku s komunikací II/344 a končící pod hrází rybníka Hajdovec. Šíře komunikace je proměnná v rozmezí 3,10 – 4,50 m. Je uvažováno s vyrovnáním povrchu komunikace pomocí podkladní asfaltové vrstvy (ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu) a následné provedení nové obrusné asfaltové vrstvy tl. 50 mm ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu), v místě návaznosti na stávající úroveň komunikací (začátek, konec opravovaného úseku komunikace) bude provedeno rozrytí stávajícího živičného krytu (penetrační makadam, předpokládaná tl. 150 mm). Skladba vozovky bude doplněna o vrstvu R – mat o tl. 50 mm a následně bude provedena nově konstrukce krytu vozovky (podkladní a obrusná vrstva), tato část komunikace bude plynule výškově napojena na stávající úroveň. Podél komunikace bude provedeno doplnění krajnice a její zpevnění pomocí asfaltového recyklátu. Poškozená travnatá místa budou doplněna zeminou a bude provedeno jejich zatravnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 467 272 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky