Veřejná zakázka: Vodovod Občiny, Veřejné osvětlení Občiny, Havlíčkův Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 576
Systémové číslo: P21V00000039
Evidenční číslo zadavatele: ORM/603/2021/Ben
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-035755
Datum zahájení: 09.08.2021
Nabídku podat do: 27.08.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodovod Občiny, Veřejné osvětlení Občiny, Havlíčkův Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem je zadání zakázky dělené na dvě části a to:
Vodovod Občiny:
Vodovod se skládá se ze 3 vodovodních řadů a armaturní komory. Vodovod bude napojen u stávajícího vodovodního přivaděče DN 300mm pomocí armaturní šachty s UV lampou (Aquada 10 Maxima), redukčním tlakovým ventilem a sdruženým vodoměrem C 4000 s dálkovým odečtem IOT Water). Bude proveden z dvouvrstvého vodovodního potrubí PE 100 RC-SDR 17 DN80 (D90*5,4mm) délky 887m. Přípojky (24ks) budou napojeny pomocí navrtávacích pasů a řešeny budou potrubím PE 40 SDR 7,4 (D32*4,4mm). Budou ukončeny na hranicích pozemku záslepkou.
Veřejné osvětlení Občiny:
Jedná se o výstavbu veřejného osvětlení. Kabely budou napojeny na stávající vedení a síť bude rozdělena na 2 části. Část č. 1 má délku 71m a je vyvedena na severní okraj místní části. Na této části budou umístěny dva osvětlovací body. Část č. 2 má celkovou délku 360m, bude zokruhován mezi stávajícími body a osazen 10-ti kusy nových osvětlovacích bodů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 102 576 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy