Veřejná zakázka: Havlíčkův Brod – SSZ na křižovatce Masarykova - Havlíčkova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 566
Systémové číslo: P21V00000029
Evidenční číslo zadavatele: ORM/461/2021/Ben
Datum zahájení: 11.06.2021
Nabídku podat do: 25.06.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havlíčkův Brod – SSZ na křižovatce Masarykova - Havlíčkova
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem je rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) v Havlíčkově Brodě křižovatky silnic I/18 (ul. Masarykova) a místní komunikace (ul. Havlíčkova). Stávající řadič SSZ bude demontován a nahrazen novým mikroprocesorovým řadičem. Budou vyměněny kabeláže k návěstidlům včetně stožárových svorkovnic. Ve stávajících kabelových trasách budou v nových chráničkách položeny nové kabely od řadiče ke stožárům SSZ. Koordinační kabely zůstávají stávající. Návěstidla budou osazena nová s technologií LED 230V. Budou osazena nová chodecká tlačítka s dotykovým ovládáním, bez mechanického spínacího prvku. Pro zajištění detekce vozidel budou stávající detektory umístěné ve vozovce nahrazeny neinvazivními detektory, které budou nainstalovány na výložnících stávajících stožárů SSZ. Bude osazeno dálkové ovládání zvukové signalizace pro nevidomé včetně časového spínání v řadiči. Nedílnou součástí rekonstrukce SSZ křižovatky ulic Havlíčkova a Masarykova bude také úprava stávajícího řídícího SW SSZ v koordinovaném tahu na ulici Masarykova.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 963 887 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky