Veřejná zakázka: Malé vodní nádrže v Perknově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 561
Systémové číslo: P21V00000024
Evidenční číslo zadavatele: ORM/312/2021/Ben
Datum zahájení: 26.04.2021
Nabídku podat do: 13.05.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malé vodní nádrže v Perknově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je oprava dvou malých vodních nádrží a vybudování jedné malé vodní nádrže v místní části Perknov. Jedná se o následující stavby v členění:
Rekonstrukce MVN na pozemku parc.č. 569/2 v k.ú. Perknov – předmětem je odbahnění a rekonstrukce průtočné malé vodní nádrže na bezejmenném pravostranném přítoku Sázavy. U nádrže je navrženo odbahnění zdrže, překop hráze a dosypání tělesa hráze s hutněním po vrstvách. Vysvahování návodního svahu hráze a opevnění. Osazení výpustné potrubí a manipulační objekt a doplnění bezpečnostním přelivem.
Rekonstrukce MVN na pozemku parc.č. 454 v k.ú. Perknov včetně posílení přítoku vybudováním rybníčku na pozemku parc.č. 457/1 k.ú. Perknov - Jedná se o opravu a odbahnění malé vodní nádrže a výstavbu nové malé vodní nádrže. U Dolního rybníku dojde k odbahnění zdrže stávající nádrže k rekonstrukci hráze, zbudování sdruženého objektu a sádky, k vysvahování a opevnění návodní strany hráze. U nové nádrže Horního rybníku proběhne vyhloubení zdrže malé vodní nádrže a provedení zemní sypané hráze.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 648 760 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky