Veřejná zakázka: Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 557
Systémové číslo: P21V00000020
Evidenční číslo zadavatele: ORM/300/2021/Ben
Datum zahájení: 22.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající malé vodní nádrže v Termesivech. Malá vodní nádrž je průtočná, napájená přítoky Termesivského potoka a dešťovou kanalizací. Je navrženo odstranění stávajících objektů, odbahnění zdrže, odstranění nevhodného materiálu z návodní strany hráze, dosypání a přesvahování návodního svahu hráze do sklonu 1:2. Návodní strana hráze bude od paty po korunu opevněna kamenným záhozem (250mm) na štěrkopískový podsyp (100mm). Manipulační objekt bude odstraněn a nahrazen novým prefabrikovaným otevřeným požerákem. Ten bude zároveň sloužit jako šachtový přeliv o délce přepadové hrany 3000mm. Voda protékající manipulačním objektem bude odvedena pomocí PP potrubí DN 600 usazeného do hráze pomocí překopu. Pro stavbu bude použito kamenné zdivo, kamenný zához, štěrkopísek, beton, prefabrikovaný otevřený požerák, PP potrubí, ocelové prvky pro lávku, asfaltobeton.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 674 058 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky