Veřejná zakázka: Vodovod a veřejné osvětlení Klanečná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 542
Systémové číslo: P21V00000005
Evidenční číslo zadavatele: ORM/62/2021/Ben
Datum zahájení: 25.01.2021
Nabídku podat do: 10.02.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodovod a veřejné osvětlení Klanečná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu vodovodu a veřejného osvětlení v místní části Klanečná. Délka vodovodu je 701m, proveden bude z potrubí PE 100 RC-SDR 17 DN80 (D90*5,4mm). Součástí vodovodních řadů je 26ks vodovodních přípojek pro rodinné domy. Vodovodní řad bude napojen na přivaděč Želivka armaturní šachtou, kde bude úprava vody zajištěna UV lampou.
V části veřejné osvětlení se jedná o částečnou demontáž stávajícího veřejného osvětlení a nahrazení, případné doplnění stávajícího rozvodu veřejného osvětlení. Převážná část stávajícího vedení VO je provedeno nadzemním vedením na společných stožárech s rozvodem NN, toto nadzemní vedení bude taktéž demontováno a nahrazeno kabelem uloženým v zemi. Stávající světelné body budou demontovány a nahrazeny novými na samostatných stožárech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 216 792 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky