Veřejná zakázka: Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 534
Systémové číslo: P20V00000048
Evidenční číslo zadavatele: ORM/759/2020/Ben
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006441
Datum zahájení: 28.12.2020
Nabídku podat do: 15.01.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem je realizace zakázky domu bytového domu s komerčním prostorem a zpevněnými plochami. Jedná se o zakázku dělenou na dvě části:
Část 1 – SO01 Dům dostupného bydlení:
Jedná se o třípodlažní objekt o rozměrech 12,5 x 27,4 m. Objekt je založen v mírně svažitém terénu. Svislé konstrukce jsou z keramických bloků, stropy z dutinových panelů, střecha je plochá s klasickou skladbou a krytinou z UV stabilní mPVC fólie. Objekt bude připojen k elektrické síti, plynovodu, vodovodu a oddílné kanalizaci.
Část 2 – SO02 Komerční jednotka, SO03 zpevněné plochy
Jedná se jednopodlažní komerční jednopodlažní jednotku obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,8 x 15 m. Objekt je založen v mírně svažitém terénu. Svislé konstrukce jsou z keramických bloků, stropy z dutinových panelů, střecha je plochá s klasickou skladbou a krytinou z UV stabilní mPVC fólie. Zpevněné plochy budou zřízeny v okolí bytového domu a komerční jednotky. Jedná se o parkovací místa a chodníky ze zámkové dlažby doplněné o zeleň.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 507 515 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy