Veřejná zakázka: Část 1

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 275
Jedná se o část veřejné zakázky: Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1

Stručný popis předmětu:
Objekty Kraje Vysočina:
- 01 Knihovna
SO - 05 Přípojka elektro NN
SO - 06 STL přípojka plynu
SO - 07 Přípojka vody
SO - 08 Přípojka splaškové kanalizace
SO - 09 Dešťová kanalizace ( 50% )
SO - 10 Přípojka datová/ROWANet


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky