Veřejná zakázka: Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 271
Systémové číslo: P16V00000060
Evidenční číslo zadavatele: OSI/71/2016/Roz
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.09.2016
Nabídku podat do: 03.10.2016 10:00
Datum zrušení: 31.10.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci projektu bude zpracována riziková analýza starých ekologických zátěží. Předmětem průzkumných prací a následně pak analýzy rizik je černá skládka, která se začala údajně tvořit zavážením děr po bombardování americkými vojsky na poli nedaleko rybníka Hajdovec na severu Havlíčkova Brodu. Jedná se o nepovolenou skládku odpadu, mezi který lze zařadit komunální odpad, ale dle pamětníků se sem vyvážely také sudy s neznámým obsahem a možná i těžká technika. Terén má sklon k východu a při deštích dochází ke splachu půdy do 2 retenčních nádrží, které byly nedávno revitalizovány. Tyto nádrže ústí do potoka Cihlář, který se v Havlíčkově Brodě vlévá do Sázavy. V blízkosti skládky se nachází malý pramen.
Druhou lokalitou jsou kalová pole, na která se vozily odpady z průmyslové výroby bývalého státního podniku Zetor. Kalová pole leží přibližně 150 m výrobních hal, kde se vyráběly součástky a náhradní díly pro traktory. Kalová pole jsou obehnána plotem, nicméně jsou přes děravé pletivo volně přístupná. Nachází se v těsné blízkosti obytné zástavby a městského parku a městských sportovišť. Přesná plocha kalových polí není známa, stejně tak jejich hloubka a vnitřní stavba. Odpady na kalová pole byly vyváženy za trvání výroby bývalého podniku Zetor, která končila v 90. letech.
Cílem projektovaných prací na lokalitě Cihlář je zjistit hloubku a plochu navezených odpadů, tektoniku oblasti a migrační cesty případné kontaminace. Na lokalitě Zetor bude cílem zjistit hloubku navezených kalů, plochu kalového pole a případnou migraci kontaminace do řeky Sázavy.
Výsledkem průzkumných prací a následné analýzy rizik by mělo být prozkoumání těchto dvou oblastí z hlediska rizikovosti pro obyvatelstvo i ekosystémy, které jsou ohroženy především u lokality skládky „Cihlář“. Kalová pole představují riziko pro obyvatelstvo, jelikož se nacházejí v blízkosti obytné a rekreační zóny města, včetně blízkosti městského sportoviště. Obě lokality jsou volně přístupné. Po zhodnocení výsledků průzkumu a případě potvrzení kontaminace by byla navržena nápravná opatření, která by zlepšila stav lokalit.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 970 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obálka s nabídkou bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v hodinách pro veřejnost) na podatelnu zadavatele – Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků