Veřejná zakázka: Nástavba domova pro seniory pro zřízení domova se zvláštním režimem Reynkova 3643, Havlíčkův Brod – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 228
Systémové číslo: P16V00000017
Evidenční číslo zadavatele: ORM/385/2016/Ben
Počátek běhu lhůt: 13.04.2016
Nabídku podat do: 29.04.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nástavba domova pro seniory pro zřízení domova se zvláštním režimem Reynkova 3643, Havlíčkův Brod – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu je zadání projektových dokumentací v souladu se zpracovanou studií. Jedná se o nástavbu jednoho podlaží na stávajícím domově pro seniory. Bude zde demontována stávající konstrukce krovu a střechy, provedena půdní nástavba, kde bude umístěno 12 jednolůžkových a 14 dvoulůžkových pokojů. V důsledku navýšení kapacity je třeba zřídit nové výtahy a upravit požárně bezpečnostní řešení objekt. Také bude třeba zřídit nová parkovací místa.
Přibližný rozsah díla:
• Obestavěný prostor (bez výtahů) 9290 m3
• Obestavěný prostor výtahů 301 m3
• Podlahová plocha pokojů 594 m2
• Podlahová plocha sociálního zázemí 178 m2
• Zastavěná plocha 2020 m2
Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a popř. 146/2008 Sb. ve stupních:
• Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
• Dokumentace pro vydání stavebního povolení
• Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v rozsahu dokumentace pro zadání stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a vyhláškou 230/2012 Sb. Město Havlíčkův Brod stanovuje, že soupis prací bude vyhotoven v cenové soustavě URS Praha.
Vybraný zhotovitel zajistí i kompletní inženýrskou činnost včetně jednání s dotčenými orgány a správci sítí vyjma jednání s majiteli pozemků dotčených stavbou. Připraví i kompletní podklady pro vydání v územního a stavebního povolení (popř. veřejnoprávní smlouvy) dle stavebního zákona a zodpovídá zadavateli za jejich úplnost. Žadatelem o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude město Havlíčkův Brod.
Vybraný projektant se zaváže vykonávat autorský dozoru v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky