Veřejná zakázka: Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3.etapa, DOKONČENÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 217
Systémové číslo: P16V00000006
Evidenční číslo zadavatele: ORM/113/2016/Ben
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631598
Počátek běhu lhůt: 05.02.2016
Nabídku podat do: 29.02.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3.etapa, DOKONČENÍ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dokončení rozestavěné stavby 3.etapy rekonstrukce historicky cenného objektu, jehož počátky sahají min. do 15. století. V uplynulém roce realizovala a nedokončila zakázku společnost TOGET s.r.o. z důvodu odstoupení smlouvy o dílo plnění části veřejné zakázky ze strany města. Vybraný zhotovitel dokončení rozestavěné dílo v rozsahu zadávací dokumentace – specifikováno zejména soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí zakázky je také zpracování dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Zadavatel upozorňuje, že zvolené technologické postupy a použité materiály musí být odpovídat kulturnímu a společenskému významu objektu Staré radnice, která je nemovitou kulturní památkou. V průběhu provádění prací budou použité materiály a důležité technologické postupy odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.
Zadavatel upozorňuje, že provádění prací bude probíhat za nepřerušeného provozu Krajské knihovny a veškerá i dílčí omezení či práce generující hluk musí být projednány na pravidelných kontrolních dnech. Vybraný zhotovitel musí ve své nabídce zohlednit, že práce obtěžující nadměrným hlukem, prachem, vibracemi či které mohou znamenat omezení provozu Krajské knihovny budou probíhat mimo pracovní dny !!!

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 404 218 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky