Veřejná zakázka: Zeleň do Havlíčkova Brodu – dokončení pasportu zeleně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 140
Systémové číslo: P15V00000033
Evidenční číslo zadavatele: ORM/318/2015/Ben
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 510760
Počátek běhu lhůt: 01.04.2015
Nabídku podat do: 25.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zeleň do Havlíčkova Brodu – dokončení pasportu zeleně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem je aktualizace nebo domapování dendrometrických parametrů jednotlivých dřevin (název taxonu, způsob ochrany, věkovitost, obvod a průměr kmene, výška, výška nasazení koruny, šířka koruny, sadovnická hodnota, perspektiva, stanoviště, tvar kmene, fyziologické stáří, zdravotní stav, fyziologická vitalita, stabilita, defekty, vazba, včetně poznámek a fotografií) na pozemcích v majetku města Havlíčkův Brod v katastrálních územích Březinka u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod, Jilemník, Klanečná, Květnov, Mírovka, Perknov, Poděbaby, Suchá u Havlíčkova Brodu, Šmolovy u Havlíčkova Brodu, Termesivy, Veselice u Havlíčkova Brodu a Zbožice.
Dokončení pasportu zeleně – jeho aktualizace nebo domapování na pozemcích v majetku města Havlíčkův Brod v daných katastrálních územích bude realizováno v intravilánu města a jeho místních částí a dále v alejích podél cest v majetku města v extravilánu města a jeho místních částí v daných katastrálních územích.
Nikdy nebyla inventarizována zeleň extravilánu města Havlíčkův Brod a jeho místních částí.
Tyto informace – data budou zpracovány a zadavateli předány ve formátu ESRI shapefile, číselníky a vazební tabulky pak ve formátu DBF. Grafická data musí splňovat obecná topologická pravidla, např. plochy musí být uzavřené, kódování Windows 1250. Datový model je přílohou této zprávy, datový model v elektronické podobě (SHP, DBF) bude předán zhotoviteli před plněním zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkovo náměstí 57
58061 Havlíčkův Brod 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky