Veřejná zakázka: Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2015 do 31.3.2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 118
Systémové číslo: P15V00000011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505225
Na základě předběžného oznámení:
Dodávka elektrické energie 2015
Počátek běhu lhůt: 11.02.2015
Nabídku podat do: 03.03.2015 11:00
Datum zrušení: 04.03.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2015 do 31.3.2016
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb (dále jen dodávka) v době od 1.4.2015 do 31.3.2016 a v předpokládaném rozsahu 1243 MWh z napěťové hladiny VN a 3168 MWh z napěťové hladiny NN a převzetí odpovědnosti za odchylku včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrových míst zadavatele podle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb.o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Havlíčkův Brod
 • IČO: 00267449
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 57
  58061 Havlíčkův Brod 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 362013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků