Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Dodávka zemního plynu pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023 15.07.2022
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.01.2023 do 31.12.2023 24.06.2022
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.10.2022 do 31.12.2023 21.03.2022
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod v období od 1.1.2023 do 31.12.2024 31.01.2022
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.06.2022 do 31.05.2024 15.11.2021
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod v období od 1.1.2021 do 31.12.2022 10.02.2020
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod r. 2019-2020 16.02.2018
Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod - vybavení sběrného dvora 03.08.2017
Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod - vybavení sběrného dvora 02.08.2017
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Havlíčkův Brod a území ORP Havlíčkův Brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Havlíčkův Brod 13.07.2016
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod 16.02.2016
Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod 13.01.2016
Komunitní dům seniorů Havlíčkův Brod 06.01.2016
Oznámení předběžných informací - Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod na rok 2017 21.09.2015
Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod - vybavení sběrného dvora 23.04.2015
Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany, Havlíčkův Brod 21.04.2015
Oznámení předběžných informací - Dodávka zemního plynu pro r. 2016 21.01.2015
Dodávka elektrické energie 2015 07.01.2015
Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – III. etapa 06.01.2015
Dodávka zemního plynu na rok 2015 16.05.2014
Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě 09.05.2014
Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně 09.05.2014
Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy 17.02.2014
Oznámení předběžných informací 21.11.2013