Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Konvektomaty pro ŠJ MŠ Korálky Havlíčkův Brod
Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 30.03.2023 08:00
Zpevněná plocha pro kontejnerová stání Trčkova ul., Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 29.03.2023 08:00
Obytná zóna Na Nebi, Havlíčkův Brod – veřejná dopravní a technická infrastruktura, projektová dokumentace
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 28.03.2023 08:00
Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.02.2023 16.03.2023 08:00
Oprava venkovní omítky Havlíčkovo nám. 19, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2023 07.03.2023 08:00
Poskytování úklidových služeb v městských budovách
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2023 31.01.2023 12:00
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodě
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.01.2023 06.02.2023 08:00
Dodávka motorového vozidla
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2021 04.01.2022 09:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce toalet pro veřejnost
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2021 14.01.2022 14:00
všechny zakázky