Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpevněná plocha pro kontejnerová stání ev.č. 22 Trčkova ul., Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 27.06.2024 08:00
Veřejné osvětlení Lidická, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 24.06.2024 08:00
Prodloužení splaškové kanalizace, Novotnův Dvůr
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 24.06.2024 08:00
II/150, autobusové zastávky Ledečská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 17.06.2024 08:00
Stezka jihovýchodní obchvat - Herlify
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2024 06.06.2024 08:00
Rekonstrukce MVN na pozemku p.č.909 v k.ú. Mírovka
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2024 29.05.2024 08:00
Rekonstrukce MVN p.č.17 v k.ú. Poděbaby
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2024 28.05.2024 08:00
Místo pro přecházení, chodník v křižovatce ulic U rybníčku, Rozkošská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2024 27.05.2024 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod od 1.1.2025 do 31.12.2025
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Hodnocení 18.04.2024 11.06.2024 11:00
Odborné učebny Základní školy Konečná – vnitřní vybavení
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884
nadlimitní Vyhodnoceno 02.04.2024 10.05.2024 08:00
Koncesní řízení na zajištění provozu jednotné kanalizace v místních částech města Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Prokazování kvalifikace 27.03.2024 06.05.2024 16:00
Nákup notebooků, myší, tabletů, pojízdného nabíjecího vozíku, robotů Vex123, 3D tiskárny, binokulárního USB mikroskopu, vizualizérů
Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2023 11.09.2023 08:00
Rekonstrukce střešního pláště objektu skladů a dílen společnosti Teplo HB s.r.o. na Sídlišti Pražská čp.3551, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2023 31.07.2023 10:00
Výměna oken objektu čp.3523, Na Valech, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2023 31.07.2023 10:00
Poskytování úklidových služeb v městských budovách
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2023 31.01.2023 12:00
všechny zakázky