Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontrola stavebně technického stavu konstrukce Školní jídelny Prokopa Holého, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2022 11.08.2022 08:00
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod v období od 01.01.2023 do 31.12.2023
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2022 14.09.2022 11:00
Rekonstrukce správního a výrobního objektu společnosti Teplo HB s.r.o. na Sídlišti Pražská čp.3551, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2022 12.08.2022 09:00
Úprava přechodu pro chodce na ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2022 07.07.2022 08:00
Poskytování úklidových služeb v městských budovách
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2022 13.06.2022 08:00
Dodávka motorového vozidla
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2021 04.01.2022 09:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce toalet pro veřejnost
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2021 14.01.2022 14:00
všechny zakázky