Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy hygienického zázemí pro chlapce v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 22.04.2021 08:00
Pumptrack, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 20.04.2021 08:00
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.11.2021 do 31.10.2023
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 25.05.2021 11:00
Oprava komunikace a veřejného osvětlení, ul. Vrchlického, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2021 16.04.2021 08:00
Oprava umýváren pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2021 13.04.2021 08:00
všechny zakázky