Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce dětského hřiště na zahradě MŠ Korálky – část zpevněné plochy
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 02.09.2019 08:00
II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Vyhodnoceno 03.07.2019 05.08.2019 10:00
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod od 01.11.2019 do 31.10.2021
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Vyhodnoceno 08.04.2019 04.06.2019 11:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – výměna koberců
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2017 09.06.2017 07:30
MDKO Havlíčkův Brod – divadelní a promítací sál, výměna sedaček
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2017 18.05.2017 07:30
všechny zakázky