Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům Reynkova ul. čp. 2612-2614, výměna oken
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2021 18.03.2021 08:00
Oprava povrchu komunikace ulice Zahradnického, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.02.2021 02.03.2021 08:00
Oprava povrchu komunikace ulice Husova, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2021 19.02.2021 08:00
Sadové úpravy parkoviště u Krajské knihovny
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2021 11.02.2021 08:00
všechny zakázky