Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 02.03.2020 08:00
Most přes Sázavu u RICO – dopravně inženýrská opatření
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 17.02.2020 08:00
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 09.03.2020 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2020 19.02.2020 08:00
Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Příjem nabídek 03.02.2020 21.02.2020 08:00
Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky v 1. NP ZŠ Štáflova
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2020 18.02.2020 08:00
Stavební úpravy suterénu MŠ Nad Tratí, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2020 17.02.2020 08:00
Stavební úpravy místní komunikace ulice Jahodova, Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.01.2020 29.01.2020 08:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce provozu vzduchotechniky
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2019 24.09.2019 13:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – úprava únikových cest - výměna dveří
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2019 24.09.2019 13:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – výměna koberců
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2017 09.06.2017 07:30
MDKO Havlíčkův Brod – divadelní a promítací sál, výměna sedaček
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2017 18.05.2017 07:30
všechny zakázky