Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova - IT vybavení
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2020 24.08.2020 08:00
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova - nábytek
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2020 12.08.2020 08:00
Parkoviště u Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Vyhodnoceno 13.07.2020 29.07.2020 08:00
Úsekové měření rychlosti, ORP Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2020 17.06.2020 08:00
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Vyhodnoceno 06.05.2020 22.06.2020 08:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce provozu vzduchotechniky
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2019 24.09.2019 13:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – úprava únikových cest - výměna dveří
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2019 24.09.2019 13:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – výměna koberců
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2017 09.06.2017 07:30
MDKO Havlíčkův Brod – divadelní a promítací sál, výměna sedaček
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2017 18.05.2017 07:30
všechny zakázky