Veřejné zakázky města Havlíčkův Brod

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Havlíčkův Brod.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava vnitřní kanalizace ZŠ V Sadech – I. etapa
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2020 02.06.2020 08:00
Oprava hřiště Šmolovy
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2020 26.05.2020 08:00
Oprava komunikace Pobřežní
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2020 20.05.2020 08:00
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2020 22.06.2020 08:00
Návrh liniové výsadby v k. ú. Havlíčkův Brod, Návrh liniové výsadby v k. ú. Perknov
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2020 15.05.2020 08:00
Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova
Město Havlíčkův Brod
podlimitní Vyhodnoceno 22.04.2020 12.05.2020 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Havlíčkův Brod v období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Město Havlíčkův Brod
nadlimitní Hodnocení 16.03.2020 28.04.2020 11:00
Most přes Sázavu u RICO – dopravně inženýrská opatření
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 17.02.2020 08:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce provozu vzduchotechniky
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2019 24.09.2019 13:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – úprava únikových cest - výměna dveří
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2019 24.09.2019 13:00
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – výměna koberců
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2017 09.06.2017 07:30
MDKO Havlíčkův Brod – divadelní a promítací sál, výměna sedaček
Město Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2017 18.05.2017 07:30
všechny zakázky